Matnytt Metervare AS vinner prisen i Oslo 2023

Metervare AS vinner prisen i Oslo 2023>

Bilde over: Regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, produksjonssjef Helge Tungen, eier og gründer Tommy Østhagen, daglig leder Brit Selebø, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H) Innovasjon Norge

 

Metervare AS er det lille pølsemakeriet i Oslo by som ønsker å lage verdens beste pølser. Det skal lages på norske råvarer, høyt kjøttinnhold og uten kunstige tilsetningsstoffer. Bedriften har med sin langsiktige, profesjonelle og innovative tilnærming klart å etablere en solid produksjonsbedrift på Sinsen i Oslo, basert på norske råvarer, samtidig som de bidrar til å utdanne nye fagfolk innen bransjen.

 

- Dette er så fantastisk, vi er så takknemlig og stolte for å ha vunnet bedriftsutviklingsprisen for fylket Oslo, sier Brit Sæbø i Metervare.

 

- Vi i Metervare er en engasjert og stolt gjeng med masse fagkompetanse som vi ønsker å dele videre. Derfor er den jobben som gjøres med lærlingene utrolig viktig for oss for å beholde kunnskapen om godt, gammelt håndverk og ikke minst, de er vår fremtid, sier hun.

- For oss er det også viktig at vi har en trygg og god arbeidsplass, elsker å komme på jobb til våre kollegaer og er stolte av jobben og produktene vi lager, forteller hun.

 

Visjonen er å være best

Metervare sin visjon er å lage verdens beste pølser, og gründeren startet opp bedriften fordi hun syntes det manglet gode pølser i butikkene. Bedriften har utviklet seg til en solid produksjonsbedrift med god overlevingsevne og flere ansatte. Bedriften har fokus på bruk av norske, kortreiste og mest mulig naturlige råvarer, og kjøper fra andre lokalmatprodusenter i nærheten der det er mulig. Dette bidrar til bedre og mer unike produkter, samtidig som det øker omsetningen for andre lokalmatprodusenter.

 

At bedriften har hele ni produkter som har fått spesialitetsmerke viser at de er spesielt flinke til å utvikle gode og unike pølser. Vinneren har et bevisst arbeidslederansvar med stort fokus på å lære opp nye pølsemakere. Bedriften har opptil flere lærlinger samtidig, noe som har stor betydning for rekruttering til faget. I år har de landets eneste kvinnelige lærling som pølsemaker!

 

Vinneren har stort fokus på å profilere byen sin, Oslo, og navngir pølsene etter steder i hovedstaden. Dette skaper stolthet både for bedriften og byen. Metervare utmerker seg også med et helhetlig og lekkert design og en artig logo. Juryen er også imponert over hvordan de har lyktes med å få distribusjon ut i de store dagligvarekjedene og gjennom flere år har oppnådd en god omsetning og en bærekraftig økonomi.

 

Viktig arbeidsplass

- Metervare har sin produksjon av kvalitetspølser midt i hovedstaden og er en svært viktig arbeidsplass for pølsemakerlærlinger. Dette i tillegg til naturlige og korreiste råvarer, et flott design og en imponerende distribusjon er det ingen tvil om at Metervare er en svært fortjent vinner av årets Bedriftsutvikllingspris for Oslo, sier juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

 

- Landbruksnæringen er ingen stor næring i Oslo, men som næringsbyråd er jeg opptatt av næringsvennlig politikk som bidrar til et mangfoldig næringsliv og ikke minst ønsker vi produksjon velkommen her i Oslo. Slik skaper vi jobber, verdier og gode opplevelser for folk i byen vår, sier byråd for kultur og næring Anita Leirvik North (H), som ble med på prisutdelingen.

 

- Det er avgørende med gründere og entreprenører som Tommy Østhagen og Metervare som ser muligheter og som tør å satse, utfordre det etablerte og tenke nytt rundt matproduksjon. Jeg er rett og slett imponert over hva de har fått til, forteller hun.

 

Kandidatene til årets pris ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon. Juryen har bestått av representanter fra Innovasjon Norge Oslo Viken, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.

 

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner

 

Kontakt oss

  • Tømmerbakkevei 19
    1453 Bjørnemyr

  • 958 20 667

  • hilde@appetitt.no

  • @appetitt

  • Motta vårt nyhetsbrev